Nieuwsbrief ontvangen?
Maak kans op prachtige prijzen!
Uw Email Adres:

Navigatie

Contact met ons

Voorwaarden voor deelname en werkwijze

Voor u interesse toont in deelname is het belangrijk eerst onderstaande voorwaarden te lezen.
We houden het graag helder en transparant, dus geen kleine lettertjes:

E-Coupons is onderdeel van Duolis vof - afspraken met E-Coupons zijn afspraken met Duolis vof.
Met deelnemers worden bedoeld bedrijven die kortingsbonnen via de website van E-Coupons aanbieden.
Met klanten worden diegenen bedoeld die gebruik maken van E-Coupons om van de getoonde korting gebruik te maken.

Looptijd
De looptijd van deelname wordt altijd in goed overleg vastgesteld.

Verplichting deelnemer t.o.v. klant met E-Coupons
Met het participeren in E-Coupons geeft u altijd de korting aan klanten die E-coupons tonen:
* Onder de voorwaarden die op de E-Coupon zijn aangegeven
* Wanneer deze actie nog steeds vermeld staat op de website van E-Coupons
* U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de tijdigheid van aanvang en beŽindiging van acties en kortingen en de juiste berichtgeving naar E-Coupons
Verplichting deelnemer t.o.v. E-Coupons
Informatie
U bent verantwoordelijk voor de juiste berichtgeving m.b.t. alle informatie over uw bedrijf voor weergeve op E-Coupons. Hieronder valt ook de aanlevering van de juiste informatie en eventueel fotomateriaal.


Verplichting klanten
Van klanten die gebruik maken van E-Coupons wordt gevraagd vooraf (telefonisch of bij binnenkomst) te informeren naar de participatie in E-Coupons en de geldigheid van de betreffende E-Coupon die ze meenemen om vervelende situaties achteraf te voorkomen.

Gegevensverwerking
Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Dit bestand is aangemeld bij de Registratiekamer te Den Haag. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze administratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven, zowel door onszelf als door derden. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een kaartje te sturen aan: Duolis, Onderweg 28 2742 LC Waddinxveen.

Gebruiksvoorwaarden
Elke deelnemer en klant die via de website van E-Coupons aan het E-Couponsprogramma deelneemt, verplicht zich te houden aan de door Duolis opgestelde voorwaarden zoals deze op de website www.E-Coupons.nl te vinden zijn en gaan automatisch accoord met genoemde voorwaarden.

Aansprakelijkheid E-Coupons
E-Coupons kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden door klanten of deelnemers voor wat voor nadelige gevolgen ook als gevolg van het gebruik of misbruik van het E-Couponprogramma door deelnemers of klanten en E-Coupons zal financiŽle schade als gevolg hiervan niet vergoeden

E-Coupons kan in geen enkel geval door klanten aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming, hinder, schade of enig ander nadelig gevolg voor een klant samenhangend met dan wel veroorzaakt door een deelnemer
E-Coupons kan in geen enkel geval door deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige tekortkoming, hinder, schade of enig ander nadelig gevolg voor een deelnemer samenhangend met dan wel veroorzaakt door een klant
E-Coupons biedt gebruikers kortingsbonnen aan via haar website. E-Coupons biedt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, d.w.z. E-Coupons kan niet (financieel) aansprakelijk worden gesteld op basis van te weinig of geen gebruikte E-Coupons of andere tegenvallende resultaten.

Wat kunt u van E-Coupons verwachten?

 • Wij denken graag met u mee welke kortingsacties voor uw bedrijf en voor de klant interessant zijn
 • Wij ontwerpen in nauwe samenwerking met u als deelnemer de kortingsbonnen die getoond worden op E-Coupons
 • Regelmatige feedback en support
 • Wij verzorgen de gehele marketing - wij zorgen voor publiciteit voor E-Coupons en daarmee ook voor naamsbekendheid

  GeÔnteresseerd in deelname?
  Stap 1 Vul hieronder de belangrijkste gegevens in voor de kortingsbon of stuur ons een email
  Stap 2 Door deel te nemen gaat u accoord met bovengenoemde voorwaarden.
  Stap 3 U neemt een link naar E-Coupons.nl op

  Contact met ons

  Dit kan via onderstaand email-formulier